O nas

Združenje Aufhebung je mednarodno heglovsko združenje s sedežem v Ljubljani. Njegovi cilji delovanja so ohranitev, poglabljanje in razvoj teoretskih razprav o umetnosti, znanosti, kulturi, politiki, družbi in o drugih temah, še posebej z orodji heglovske filozofije in na njenem področju. Člani združenja aktivno spremljajo in posegajo v aktualno javno dogajanje skozi aktivno umetniško in intelektualno delovanje.

 

Članstvo

 

Član društva je lahko vsaka polnoletna oseba, ki izkazuje pretenzijo po mišljenju Heglove filozofije – in sicer z objavljenimi članki v znanstvenih revijah, s formalnim univerzitetnim študijem filozofije, s sodelovanjem pri organizaciji in izvedbi dejavnosti društva, s priporočili in z drugimi ustreznimi listinami – in plača članarino. Izpolnite pristopno izjavo še danes!

 

Organi združenja

 

predsednik: Gregor Moder
podpredsednik: Jure Simoniti
tajnik: Mirt Komel
svet: Gregor Moder, Jure Simoniti, Mirt Komel, Ana Jovanović, Bojana Jovičević, Bara Kolenc, Goran Vranešević, Martin Hergouth

 

Kontakt

 

Aufhebung – mednarodno heglovsko združenje
Trg prekomorskih brigad 1
1000 Ljubljana, Slovenija
el. pošta: info(afna)aufhebung(pika)si